Historiek

HISTORIEK

Het initiatief voor de organisatie van orgelconcerten is in 1968 gegroeid naar aanleiding van de verbouwing van het orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele.

De eerste orgelcyclus had plaats in 1969.

Initiatiefnemers en stichters van de feitelijke vereniging Melseler Orgelcomité waren pastoor Antoon Sabot (†1984), Stanislas Deriemaeker en Oscar De Boitselier.

In 1975 heeft de feitelijke vereniging een statuut met rechtspersoonlijkheid aangenomen en is het Melseler Orgelcomité vzw ontstaan (identificatienummer 2431/75; statuten gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, dd. 10 april 1975). 

In 1994 is de officiële benaming gewijzigd in Orgelcomité Melsele vzw.

ORGELCONCERTEN

Sinds 1969 zijn, conform de doelstellingen van het Orgelcomité, jaarlijks concerten ingericht op het gerestaureerde orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Melsele.

Bovendien kon in 1976 wijlen E.H. pastoor A. Sabot een authentiek historisch Spaans orgel uit het diocees Taragona verwerven, dat door orgelbouwer G.A.C. De Graaf is gereconstrueerd in de kapel van Gaverland. Sinds de inspeling in 1979 door Stanislas Deriemaeker wordt alvast één concert van de jaarlijkse orgelcyclus uitgevoerd op dit uniek historisch instrument.

Sinds 1995 kunnen belangstellenden meer vernemen over de orgels in Melsele tijdens een z.g. 'orgelinitiatie'. In 1996 werd een eerste 'orgeltocht in het Land van Beveren' ingericht onder de ludieke benaming 'De Pijp uit'.

Het Orgelcomité Melsele vzw is de oudste orgelconcertvereniging in het Waasland en dankt zijn succes in belangrijke mate aan de hoge kwaliteit van de concerten en aan de trouwe medewerking van een groot aantal enthousiaste beschermleden.

Vanaf hun ontstaan genieten de orgelconcerten in Melsele de steun van het gemeentebestuur. Ook de provincie zorgt voor een belangrijke subsidie. Sinds de 25e orgelcyclus (1994) verlenen ook bedrijven door sponsoring hun bijzondere medewerking.

BESCHERMLEDEN

De beschermleden betalen een jaarlijkse minimumbijdrage van 25,0 EUR (voor een persoonlijk abonnement) of van 40,00 EUR (voor een gezinsabonnement) op het rekeningnummer BE45 1030 5987 0589 van het Orgelcomité Melsele vzw.

In ruil ontvangen zij een lidkaart, die naargelang de keuze van de bijdrage geldt als persoonlijk dan wel als familiaal toegangsbewijs voor alle recitals van de lopende orgelcyclus.